Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Indflytning

Overtagelse

Du har ret til at få udleveret din nøgle den første hverdag efter overtagelsesdatoen. Hvis overtagelsesdagen fx er søndag den 1. maj, har du altså først ret til at få udleveret nøglen mandag den 2. maj. Det samme gælder helligdage. 

Boligens stand

Når du flytter ind, afhænger boligens stand af, hvad I har aftalt i lejekontrakten. I lejekontrakter indgået før 1. juli 2015 kan du enten have overtaget lejligheden moderniseret, nyistandsat eller som beset (som du har accepteret at den ser ud ved overtagelse).

Hvis du har overtaget boligen nyistandsat, bør vægge, træværk og lofter være nymalede, gulvene nylakerede, og boligen rengjort.

Hvis du overtager boligen som beset, kan det betyde, at den ikke er sat i stand.

Hvis du overtager boligen moderniseret, betyder det, at lejemålet er gennemgribende forbedret med fx nyt køkken eller bad eller begge dele.

Når du modtager boligen

Ifølge lejeloven har du 14 dage til at gøre indsigelse mod fejl og mangler i din nye bolig. Udlejer skal enten sørge for, at fejlene bliver udbedret, eller også skal fejlene skrives ned, og papiret skal gemmes sammen med lejekontrakten. På den måde kommer du ikke til at betale for udbedringen af dem, når du flytter.

Gennemgang af boligen

Når du gennemgår din nye bolig, er det bl.a. en god ide at:

  • kontrollere installationer
  • se efter, om vandhaner drypper eller cisternen løber
  • undersøge, om låsene virker
  • undersøge, om vinduerne og dørene binder eller gaber.

Indflytningssyn

Udlejer skal indkalde dig til et indflytningssyn med rimeligt varsel og afholde indflytningssyn, hvor du får udleveret en kopi af indflytningsrapporten.

Ved et indflytningssyn gennemgår I sammen boligen og udfylder en rapport om dens stand, eventuelle fejl og mangler m.v.

Tag billeder af boligen

Det er en god ide at tage fotos af din bolig, inden du sætter dine møbler ind. På den måde er det lettere at huske, hvordan den så ud, når du engang skal flytte.

 

Hånd med nøgle
Findbolig.nu
Model kikker i papirer