Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Lejekontrakt

Mundtlig eller skriftlig?

Du og udlejer kan godt indgå en mundtlig lejekontrakt - det er lovligt. Men hvis blot én af jer kræver en skriftlig lejekontrakt, skal der udarbejdes  en sådan.

Læs kontrakten igennem

Dit lejeforhold er som minimum omfattet af lejelovgivningens regler. Der er dog visse regler i lejelovgivningen, som man kan fravige i kontrakten. Disse fravigelser skal altid stå i lejekontraktens § 11 og være særligt fremhævet. Så læs altid din kontrakt grundigt igennem.

Bemærk f.eks. i hvilken stand du overtager lejligheden, og i hvilken stand den skal afleveres igen. Du kan læse mere om aflevering af boligen her. 

Standardkontrakt

Din lejekontrakt vil typisk blive lavet med udgangspunkt i Ministeriet for By, bolig og landdistrikters standardblanket til indgåelse af lejeaftaler (Typeformular A). Bagerst i denne kan du læse om mange af reglerne - hvilket er en god idé.

Du kan finde den officielle standardlejekontrakt hos ministeriet og hos EjendomDanmark:

Ministeriet for By, bolig og landdistrikter - standardlejekontrakt

EjendomDanmark - standardlejekontrakt

 

Postertryk
Model kikker i papirer