Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Lovgivning og etik

Lejeloven og boligreguleringsloven og almenlejeloven

Lovgivningen om at bo til leje er indeholdt i  lejeloven, boligreguleringsloven og almenlejeloven. Det kan være et indviklet område, så rådspørg altid en advokat med forstand på lejeloven, en ejendomsadministrator, en lejerorganisation eller kontakt dit lokale huslejenævn, hvis du får brug for at få reglerne forklaret.

Her finder du lejeloven

Her finder du boligreguleringsloven

Her finder du almenlejeloven

Hvis du vil klage til Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet 

Bliver du og din udlejer uenige om f.eks. husleje, vand og varme, vedligeholdelse eller husorden, kan en af jer klage til huslejenævnet eller beboerklagenævnet. Alle kommuner har et huslejenævn/beboerklagenævn, enten selv eller sammen med andre kommuner.

Hvis du vil klage, skal du henvende dig til huslejenævnet/beboerklagenævnet i den kommune, hvor ejendommen ligger. Du kan finde en oversigt over huslejenævn på borger.dk.
Det koster 312 kr. i 2019 at indbringe en sag for huslejenævnet. Gebyret reguleres hvert år.

Din sag vil typisk blive behandlet skriftligt. Huslejenævnet/beboerklagenævnet kan dog bestemme, at du, udlejer og repræsentanter fra huslejenævnet/beboerklagenævnet skal mødes. Det kan enten være for at se på boligen eller for at forsøge at mægle i sagen.

En afgørelse fra et huslejenævn/beboerklagenævn har retsvirkning. Det betyder, at du og udlejer skal følge afgørelsen. I har dog hver især mulighed for at anke afgørelsen til Ankenævnet inden for 14 dage efter, at I har modtaget afgørelsen.

Du kan læse mere om huslejenævnet og beboerklagenævnet og deres kompetencer på din kommunes hjemmeside.

Etiske regler

Ofte administrerer udlejer ikke selv sine boliger, men overlader det til en ejendomsadministrator. En del af disse administratorer er medlemmer af EjendomDanmark. Foreningen har udarbejdet regelsættet "Etiske normer for ejendomsadministration". Det er normer for ejendomsadministratorens rolle, faglig kvalitet, overholdelse af gældende ret og indgåede aftaler osv.

Regelsættet indeholder også normer for forholdet mellem ejendomsadministratoren og udlejer, og for forholdet mellem administratorer indbyrdes.

De etiske normer skal følges af EjendomDanmarks medlemmer. 

Som kunde, lejer eller administrator kan du klage til EjendomDanmark, hvis en administrator ikke følger de etiske regler.

Du kan læse hele regelsættet her:

EjendomDanmarks etiske regler

Findbolig.nu

FAQ

Find hurtige svar på dine spørgsmål her.

Plakat